Programski paketi za računovodstvene agencije

AGW
na 1-5 računara*

Korišćenje softvera do 5 računara (bez skrivenih troškova), finansijsko, veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, obračun zarada, osnovna sredstva.

Želim da koristim AGW CLOUD**  
Ukupno (sa PDV): 9120.00 RSD
AGW
na 6-10 računara*

Korišćenje softvera do 10 računara (bez skrivenih troškova), finansijsko, veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, obračun zarada, osnovna sredstva.

Želim da koristim AGW CLOUD**  
Ukupno (sa PDV): 18240.00 RSD
AGW
na 11-15 računara*

Korišćenje softvera do 15 računara (bez skrivenih troškova), finansijsko, veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, obračun zarada, osnovna sredstva.

Želim da koristim AGW CLOUD**  
Ukupno (sa PDV): 27360.00 RSD
AGW
na 16 i više računara*

Korišćenje softvera na 16 i više računara (bez skrivenih troškova), finansijsko, veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, obračun zarada, osnovna sredstva.

Želim da koristim AGW CLOUD**  
Ukupno (sa PDV): 36600.00 RSD

* Kupovinom licence podrazumeva da ste upoznati sa funkcionalnošću softvera kao i obavezu potpisivanja ugovora o korišćenju softvera u trajanju od 2 godine čime ste obezbedili:


** Prednosti AGW CLOUD sistema