IZJAVA O KONVERZIJI

 

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

 

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA I PLAĆANJA

 

Posetom ili plaćanjem u Internet prodavnici www.agw.rs prihvatate 'Opšte uslove poslovanja' koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo.

 

Internet stranica www.agw.rs je vlasništvo:

Code System d.o.o. Pančevo, matični broj:65002180, PIB:103957518, sa sedištem u Pančevo, Milana Rakića 4 koje zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih uslova. Zato Vas molimo da prilikom svakog plaćanja ponovo pročitate naše uslove.

 

KOMUNIKACIJA ELEKTRONSKIM PUTEM

Kada posetite Internet stranicu www.agw.rs ili nam posaljete e-mail poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem ovih Opštih uslova saglasni ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (e-mail), obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu ili na broj telefona koji ostavite.

 

UPOTREBA INTERNET SAJTA

Nije dozvoljeno na bilo koji način menjati sadržaj ovog sajta, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi i distribuirati.

Code System d.o.o. zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na ovoj internet stranici kao i na bilo kojoj drugoj stranici sajta. Posetioci sajta www.agw.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

Prilikom upotrebe našeg internet sajta nije dozvoljeno da:

Ako prekršite bilo koji od gore navedenih uslova, mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt trajno ili privremeno. Takođe možemo preduzeti i druge mere, kao što su prijava nadležnim državnim organima, slanje upozorenja ili podnošenje tužbe.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

U ime preduzeća Code System d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Code System d.o.o. (i poslovni partneri) koji imaju pristup ovim podacima odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ukoliko ste registrovani korisnik i ne želite da primate promotivne poruke koje možemo poslati na vaš e-mail, molimo Vas da nas o tome obavestite na e-mail: office@code.rs.

 

INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio i softver su vlasništvo Code System d.o.o. ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti Code System d.o.o.. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na www.agw.rs smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo Vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

 

CENE

Sve cene su izražene su u dinarima (RSD) sa obračunatim PDV-om i bez skrivenih troškova.

 

RADNO VREME

Plaćanje možete vršiti u periodu od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti u kraćem vremenskom periodu nedostupan, o čemu ćete biti obavešteni.

Radno vreme kancelarije je od 08 do 16h radnim danima dok subotom i nedeljom kacelarija ne radi.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 

NAČIN PLAĆANJA

Detaljni uslovi plaćanja navedeni su u tekstu koji sledi. Molimo Vas da se upoznate sa njima pre nego što obavite plaćanje:

Code System d.o.o. garantuje cenu tokom plaćanja, bez obzira na eventualne promene cene izvršene pre završetka plaćanja.

 

Kompletan postupak naplate se vrši na web stranici banke. Uneti podaci o platnoj kartici se prilikom plaćanja preko kriptovane veze (koristeći SSL i PKI sistem, trenutno najnapredniju kriptografsku tehnologiju) unose direktno na web strani banke i čuvaju u PCI/DSS okruženju, a sve u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom i pravilima kartičarskih organizacija, te ovi podaci nisu dostupni Code System d.o.o.. Da bi Pretplatnik izvršio uspešno plaćanje potrebno je da ispravno unese podatke sa platne kartice.

Iznos za koji će biti zadužena platna kartica Pretplatnika biće izražen u lokalnoj valuti kroz konverziju u istu, po kursu koji koristi banka izdavalac, a koji Code System d.o.o. u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalnog iznosa navedenog na sajtu Code System d.o.o. i one koja se može videti na bankovnom izvodu Pretplatnikove kartice. U slučaju prekida interneta ili nedostupnosti obrađivanja platne kartice i nakon što je Pretplatnik već potvrdio plaćanje, rezultat ove transakcije će biti odobren ili odbijen, a Pretplatnik će biti obavešten putem e-maila. U slučaju odbijene transakcije račun Pretplatnika neće biti opterećen.

 

Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon potvrde pretplatničkog zaduženja, na šalteru banke ili pošte izvršite uplatu iznosa za pretplatu na naš račun a sve prema jasnim instrukcijama koje ste dobili putem mail-a na adresu koju ste prijavili.

 

Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon što utvrdite svoje pretplatničko zaduženje, putem svog E-banking naloga izvršite plaćanje iznosa sa pretplate. Svi detalji u vezi plaćanja sa jasno naznačenim instrukcijama biće Vam poslati na e-mail.

 

POLITIKA REKLAMACIJA

Pretplatnik ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Pretplatnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom u slobodnoj formi koja je blagovremeno poslata na našu adresu (Milana Rakića 4, 26000 Pančevo) ili na našu email adresu (office@code.rs) u roku od 14 dana od dana kada je kupcu omogućen pristup za rad u programu AGW. Mi ćemo vas bez odlaganja obavestiti o prijemu zahteva za odustanak elektronski na vašu email adresu.

Nakon otkazivanja ugovora, korisniku će u roku od 14 dana biti dostavljen backup baze podataka u kompresovanom BAK fajl formatu za Microsoft SQL server, a dalji pristup aplikaciji AGW će biti onemogućen.

U slučaju otkazivanja usluge koju je Pretplatnik prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Code System d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Code System d.o.o. obaviti povraćaj sredstava na račun Pretplatnikove platne kartice.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka kartice se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banka Intesa AD – NestPay payment gateway. Kompletan proces naplate obavlja se na stranicama banke i niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

OPERATOR